nh dini, widya kirana, gramedia pustaka utama, gpu

Istilah Jawa Jadi Ciri Karya Dini

Naskah Nh Dini, menurut Widid, terbilang “bersih”, salah ketik sangat sedikit ditemui. Andaipun ada yang perlu mendapat perhatian adalah kadang dijumpai penulisan yang tidak konsisten.

Advertisements